Sovittelu

Mitä sovittelu on?

"Konflikti tulisi palauttaa niille, joiden välillä se on syntynyt eikä meillä muilla ole oikeutta varastaa sitä heiltä."
- Nils Christie

Sovittelu on vapaaehtoinen konfliktinhallintamenetelmä, jossa puolueeton ulkopuolinen henkilö, sovittelija, auttaa riidan osapuolia erityisen sovittelumenettelyn avulla löytämään molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun.

Sovittelija ohjaa prosessia, jonka lopputuloksena asianosaiset itse löytävät ratkaisun. Hän ei ole passiivinen vetäytyjä vaan aktiivinen kuuntelija. Sovittelija sallii myös tunteiden käsittelyn, moraalisen pohdinnan ja arvokeskustelun. Sovittelija ei tuomitse, mutta huolehtii kuitenkin siitä, että sopimus on osapuolille kohtuullinen. Sovittelu on tulevaisuuteen suuntautuvaa sosiaalista toimintaa, jolla aktiivisesti etsitään pysyviä myönteisiä ratkaisuja. Sovittelu on oppimisprosessi.

Lähde: Suomen Sovittelufoorumi ry

Valitessasi sovittelijaksi minut, saat yhteisöösi helposti lähestyttävän rohkaisijan, joka luo läsnäolon ja sovittelevan kohtaamisen ammattitaidolla teille turvallisen tilan nostaa yhteiseen käsittelyyn haastavimmatkin asiat.

Palautetta sovittelu­koulu­tuksesta

"Osallistuin pari vuotta sitten Jonna Linnanahteen restoratiiviseen sovittelukoulutukseen ja tulin vakuuttuneeksi siitä, että koulutuksen anti on juuri sitä, mitä tämän päivän työyhteisöt tarvitsevat. Niinpä Jonna on ollut varhaiskasvatuksessamme kouluttamassa esimiehiä ja erityisopettajia työyhteisöön liittyvästä sovittelusta sekä henkilöstöä lasten välisten riitojen sovittelusta. Koulutuksista saatu palaute kertoo Jonnan vahvasta ammattitaidosta sovittelun kentällä. Teorian yhdistäminen käytännön esimerkkeihin on saanut paljon kiitosta.

Jonnan lämmin ja kuunteleva työote on luonut koulutuksiin innostavan ilmapiirin. Koulutusten lisäksi Jonna on toiminut ristiriitojen sovittelijana muutamissa asiakastyöhön ja työyhteisöön liittyvissä tilanteissa ja saanut työstään hyvää palautetta. Voin lämpimästi suositella Jonna Linnanahdetta sovittelijaksi ja sovittelukouluttajaksi auttamaan työyhteisöjä rakentavaan vuoropuheluun ja ristiriitojen ratkaisuun."

Palvelupäällikkö, Marita Käyhkö, Nurmijärven varhaiskasvatus

Ota yhteyttä ›

Pika­yhteydenotto

Jätä yhteystietosi, soitamme sinulle ensi tilassa!

Soita