Minä

Jonna Linnanahde

Työyhteisösovittelun erityisosaaja, työnohjaaja ja kouluttaja

”Tämä konflikti voi olla mahdollisuus” ei useinkaan ole ensimmäinen ajatuksemme, kun kohtaamme ristiriitoja yhteisössämme. Kiire, tehokkuuspaineet, tai häpeä saattavat tuoda mieleemme ajatuksen ongelman maton alle lakaisemisesta. Restoratiivisena sovittelijana ja työnohjaajana näen työssäni, miten valtava merkitys kuulluksi tulemisella on meille ihmisille. Kun yhdessä työskennellessämme jokaisen osapuolen tarina on ainutlaatuinen ja arvokas, kylvää se siemenen toisen näkökulman ymmärtämiselle ja yhteisten ratkaisujen löytymiselle, jokaista kunnioittaen.

Koulutus ja työkokemus sovittelijana ja työnohjaajana

  • Työyhteisösovittelun erityisosaaja (HY+ Helsingin yliopiston täydennyskoulutus 30 op)
  • Valmentava työnohjaaja (60 op)
  • RyhmäCoach (BCI)
  • SOPU-työyhteisösovittelun peruskurssi
  • Suomen sovittelufoorumin hallituksen jäsen usean vuoden ajan
  • Vuosien kokemus kasvatuskentän sovittelun kehittämisestä ja kouluttamisesta (Suomen sovittelufoorumi ry projektipäällikkö MiniVerso, Verso-ohjelma 2011-2018)
  • Sovittelu- ja sovittelun koulutuskokemus: työyhteisöt, harraste- ja yhdistystoiminta, haastavat henkilöstö-asiakassuhteet, työsuojeluvaltuutetut ja luottamusmiehet
  •  Laaja työnohjauskokemus niin yksilö-, ryhmä- kuin esimiesohjauksistakin erilaisissa organisaatioissa
Ota yhteyttä ›

Palautetta sovittelusta

"Jonna on ihmisenä ja persoonana helposti lähestyttävä, ystävällinen, suvaitseva ja kunnioittava. Hän saa aikaan sovittelussa turvallisen ja rauhallisen ilmapiirin, joka kannustaa osallistujija vuorovaikutukseen, mutta ei painosta puhumaan ellei osallistuja ole siihen valmis.

Jonnan kokemus sovittelijana tulee esiin menetelmän hallintana ja sensitiivisyytenä; ratkaisuja ei kiirehditä, kaikille suodaan mahdollisuus puhua, kun on siihen valmis. Kuitenkin hän pitää huolta aikatauluista, rajaa ja selkeyttää asioita, joita voidaan sovitella. Hän säilyttää koko ajan objektiivisen ja puolueettoman työotteen.

Kokemus sovittelussa olosta oli voimaannuttava."

Työyhteisösovittelun osapuoli, koko työyhteisön sovittelu

Pika­yhteydenotto

Jätä yhteystietosi, soitamme sinulle ensi tilassa!

Soita